تبلیغات اینترنتیclose
مي بافمت در هر بند صدايت مي کنم( آسآسمان)
پیچک ( آسآسمان)
شعر و ادب پارسی

آسآسماننوشته شده در تاريخ سه شنبه 20 خرداد 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


مي بافمت
در هر بند صدايت مي کنم
مي بيني
اعتنا نمي کني!
در انتهاي اين شعر
در را محکم به هم ميکوبي
ميروي

راستي شعر نا امن است !
زود بر گرد ...

بگذار ذره ذره تنت را بنويسم
آرامتر بخوابي
بخواب
اعتنا نکن
آنقدر به خوابت برس
که رويا ببيني
بعد دست هايت را
به نشانه اعتراض به روي صورتم بگذاري
بگويي:
بخند
مي خندم
آنقدر که يادت بيايد مني در کار نيست!
مي بوسيم
زنده مي شوم
مسيح يعني لب هاي تو

چشم هايت آرام بسته مي شوند
دنيا تاريکترين احمق دنياست
تو در خوابي
باز هم ميچرخد...!


آسآسمان

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار آسآسمان -8, | بازديد : 71